نماینده مردم فردوس و طبس

انگلیس ناچار از برقراری رابطه با ایران است.

طبق قانون مصوب مجلس هر زمان که دولت انگلیس بر مبنای رفتار احترام آمیز متقابل عمل کند روابط ایران با این کشور به سطح سفیر مجددا ارتقا خواهد یافت.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون