نماینده مردم زاهدان

ناتوانی طرح اقدام ملی در پاسخ به تقاضای مسکن/  این طرح تاثیر قابل توجهی در بازار مسکن نخواهد داشت

ناتوانی طرح اقدام ملی در پاسخ به تقاضای مسکن/ این طرح تاثیر قابل توجهی در بازار مسکن نخواهد داشت

یک نماینده مجلس گفت: بازار مسکن با کمبود ۳٫۵ میلیون واحد مسکونی مواجه است و در صورتی که وزارت راه و شهرسازی به تعهدات خود در زمینه طرح اقدام ملی عمل کند، این طرح تاثیر قابل توجهی در بازار مسکن نخواهد داشت.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون