نماینده مردم تاکستان

زمزمه‌های در خصوص احتمال دخالت دولت در رقابت انتخابات

عضو فراکسیون اقلیت مجلس گفت: جریان انحرافی از مدت‌ها پیش برای یکدست کردن مجلس آینده خیز برداشته و در این زمینه اقدامات جدی را از قبیل گزینش کردن برخی از نمایندگان فعلی یا انتخاب گزینه‌های مورد نظر در شهرستان و صرف هزینه‌های کلان به منظور برنامه ریزی در رقابت انتخاباتی، انجام داده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون