نماینده مردم تالش در مجلس

پرونده‌ «معمّای پول و پارلمان»| پول نامشروع سرنوشت انتخابات و مجلس را تغییر می‌دهد

نماینده مردم تالش در مجلس، گفت: پول‌های کثیف سرنوشت انتخابات و خانه ملت را تغییر می‌هد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون