نماینده فسا

نماینده فسا: نه ایران ۵۰ سال پیش هستیم، نه رئیس‌جمهورمان بن سلمان است!

تاریخ نشان داده است این‌ها زمانی احساس کنند کشوری از موضع قدرت با آن‌ها برخورد خواهد کرد قطعا در مواضع‌شان تجدیدنظر خواهند کرد و معتقدم اقدام ایران یک شروع مناسب است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون