نماینده عالی اتحادیه اروپا

مدل پیشنهادی ظریف برای بازگشت آمریکا به برجام | وقت بایدن تنگ است

مدل پیشنهادی ظریف برای بازگشت آمریکا به برجام | وقت بایدن تنگ است

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ساعاتی قبل از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا به همشهری گفت: دولت آقای بایدن می تواند همین امروز بیانیه بدهد که می‌خواهند به برجام برگردند، ما هم در سطح رئیس جمهور اعلام خواهیم کرد به محض اینکه آن ها برگردند، تعهدات را در دستور کار قرار می‌دهیم

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون