نماینده شهریار در مجلس

پیامدهای مثبت ترانزیت شدن ایران به عنوان حلقه وصل اروپا و آسیا

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: باید با استفاده از ابزارهای تخصصی وزارت ارتباطات در فضای سایبری کشور حاشیه امنیت ایجاد کرد چرا که در غیر این صورت امنیت فضای مخابراتی کشور به مخاطره می‌افتد. حسین گروسی – عضو کمیسیون صنایع مجلس افق –  فارس، حسین گروسی با اشاره به بحث ادغام وزارت ارتباطات با وزارت […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون