نماینده شهربابک

استیضاح، حق نمایندگان است و باید نمایندگان از حقوقشان استفاده کنند

یکی از ده نفر طراح اولیه طرح سوال از رئیس​جمهور گفت که برخی در دولت هر وقت کم می​آورند و می​خواهند از زیر بار اجرای قانون فرار کنند، از تاکید رهبری بر توصیه به تعامل با دولت، خرج می​کنند. مصطفی رضا حسینی نماینده شهر بابک در گفت​وگو با خبرآنلاین، با بیان اینکه هیچ یک از […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون