نماینده سبزوار در مجلس

توهین نماینده دیگر سبزوار /رسانه ها مثل شعبان بی مخ هستند /خطای عنابستانی بزرگنمایی شد

توهین نماینده دیگر سبزوار /رسانه ها مثل شعبان بی مخ هستند /خطای عنابستانی بزرگنمایی شد

نماینده سبزوار در مجلس گفت: فضای رسانه‌ای تبدیل شده به عده‌ای شعبان بی‌مخ که از کاه کوه می‌سازند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون