نماینده سازمان جهانی بهداشت

نماینده سازمان جهانی بهداشت در قرنطینه دانشجویان ایرانی + تصویر

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران، امروز از امکانات، مراقبت و مدیریت بیماریهای واگیر فعال جهت مقابله با کروناویروس جدید ۲۰۱۹ و محل اسکان و قرنطینه دانشجویان ایرانی بازگشته از چین بازدید کرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون