نماینده رهبر معظم انقلاب

نماینده رهبر معظم انقلاب برای پیگیری مشکلات دانشجویان ایرانی در روسیه به مسکو سفر کرد

یک‌سری جریانات هم وجود دارند که دانشجویان را برای تحصیل به اینجا می آورند و وعده‌هایی هم به دانشجویان می‌دهند که گاها خیلی منطقی نیست و موجب می‌شود به دانشجویان و خانواده آنها ظلم شود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون