نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی

بذرپاش: برآوردها تغییر حداکثری نمایندگان در دوره جدید را نشان می‌دهد

عضو هیئت رئیسه مجلس نهم گفت: برآوردها تغییر حداکثری نمایندگان در دوره جدید را نشان می‌دهد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون