نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

بیشتر طرح‌های مجلس یازدهم از نظر کارشناسی ضعیف هستند و ایراد قانون اساسی دارند

نماینده مردم تهران در مجلس دهم گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از میزان طرح‌ها و لوایحه ارائه شده را منتشر کرده که نشان می‌دهد لوایح با پشتوانه کارشناسی بهتری انجام می‌شود و طرح‌ها از این جهت ضعیف هستند. هر چند که حق مجلس ارائه طرح است ولی بیشتر طرح‌ها از نظر کارشناسی ضعیف هستند و ایراد قانون اساسی دارند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون