نماینده جریان حکمت

نماینده جریان حکمت: به الکاظمی برای تشکیل دولت آزادی عمل داده‌ایم / مصوبه پارلمان در اخراج نیروهای خارجی اجرایی شود

نماینده جریان حکمت: به الکاظمی برای تشکیل دولت آزادی عمل داده‌ایم / مصوبه پارلمان در اخراج نیروهای خارجی اجرایی شود

نماینده جریان حکمت ملی عراق با اعلام اینکه «این جریان به الکاظمی برای تشکیل دولت آزادی عمل داده‌ است» خواستار اجرای مصوبه پارلمان در اخراج نیروهای خارجی از عراق شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون