نمایشگاه نهضت قطعه سازی

نمایشگاه نهضت قطعه سازی وزارت دفاع افتتاح شد

نمایشگاه نهضت قطعه سازی وزارت دفاع با حضور امیر حاتمی افتتاح شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون