نمایشگاه فرانکفورت

وظیفه ناجاست تا با کالای غیر مجازی که در کشور توزیع می‌شود مقابله کند.

امیدواریم هم کاغذ و هم صنعت نشر کشور مورد حمایت جدی باشد و ما کمتر در این زمینه با مشکل مواجه شویم

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون