نمایشگاه سازه‌های برفی و یخی در هاربین چین

عروسی دسته‌جمعی در حاشیه نمایشگاه سازه‌های برفی و یخی در هاربین چین + تصویر

عروسی دسته‌جمعی در حاشیه نمایشگاه سازه‌های برفی و یخی در هاربین چین

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون