نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

پلمپ یک روزه ۵ غرفه در نمایشگاه کتاب تهران

رئیس کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران از اجرای حکم پلمپ ۵ غرفه در بخش ناشران دانشگاهی بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به دلیل عرضه کتاب های ناشران دیگر خبر داد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون