نمايندگان کنگره امريکا

ابراز نگرانی قانون‌گذاران امریکا نسبت به امریکایی بودن اکثر سلاح‌های فروخته شده به مکزیک

کشف سلاح امریکایی دراکثر جنایات مکزیک قانون‌گذاران امریکا نسبت به آمارهای رسمی اخیر مبنی بر امریکایی بودن اکثر سلاح‌های فروخته شده به اعضاء شبکه‌های قاچاق اسلحه در مکزیک ابراز نگرانی کرده‌اند. به گزارش خبرنگار پرس تی‌وی، بنابه آمارهای رسمی، در حدود ۷۰ درصد از ۳۵ هزار فقره قتل صورت گرفته در حوزه قاچاق مواد مخدر […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون