نماينده مردم ورامين

ایران منتظر برداشتن گام اعتمادسازی از سوی گروه ۱+۵ است

جمهوری اسلامی علاوه بر دادن اجازه برای بازرسی‌های مختلف، تمامی سوالات و ابهامات را به صورت شفاف پاسخ داده و همواره از پیشنهاد مذاکره استقبال کرده است

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون