نمايش‌هاي «خشكسالي و دروغ»،‌«ماچيسمو» و «زمستان66»

از شورای هنری تئاتر شهر در صورت دخالت شورای حمایت از آثار استعفا می دهم

شورای حمایت با شیوه‌ای که در پیش گرفته است مستقیما در اختیارات شورای هنری تئاتر شهر دخالت می‌کند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون