نماز جماعت امام خمینی(س)

تصویری متفاوت از نماز جماعت امام خمینی(س) در نوفل لوشاتو

تصویری از نماز جماعت امام خمینی(س) در نوفل لوشاتو را مشاهده می کنید

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون