نمادهای دموکراتیک

حاشیه‌سازی و ایجاد بلوا در خصوص ایفای نقش و وظیفه نمایندگی جای سوال دارد

چرا برخی از دوستان حتی در درون مجلس هم همیشه قانون را به ضرر مجلس و نمایندگان تصویب می‌کنند، اینها مشکلی بود که در گذشته و در ادوار مجلس شاهد بودیم.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون