نقی مهدوی

۱۳ نفر در انتخابات ریاست فدراسیون جانبازان و معلولین ثبت نام کردند

مهلت ثبت‌نام در انتخابات ریاست فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین با نام‌نویسی ۱۳ نفر به پایان رسید.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون