نقل و انتقالات پرسپولیس

وضعیت نقل و انتقالات پرسپولیس در پنجرۀ جنجالی زمستانی؛ کالدرون ۴ خرید دارد!

باشگاه پرسپولیس در فصل نقل و انتقالات زمستانی، فعال خواهد بود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون