نقل و انتقالات بانکی

۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، اتفاق بزرگی است

۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، اتفاق بزرگی است

رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: باید این را در نظر داشت که فقط قیمت ارز بر افزایش صادرات اثرگذار نیست بلکه سایر عوامل همچون نقل و انتقالات بانکی، حمل و نقل، ظرفیت بنادر و اتاق‌های بازرگانی مشترک از دیگر عوامل تاثیرگذار در آن هستند.

نقل و انتقالات بانکی را بزودی با کارت ملی هوشمند انجام دهید

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشوربا اشاره به بهره مندی یکی ازبانک‌های کشورازامکانات نقل وانتقال بانکی توسط کارت ملی هوشمند،ابرازامیدواری کرداین کارت‌هادرآینده نزدیک جایگزین کارت پایان خدمت وگواهینامه شود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون