نقطه آغازین شکست

نقطه آغازین شکست در راهبرد نظامی صدام

نقطه آغازین شکست در راهبرد نظامی صدام

پژوهشگر تاریخ جنگ معتقد است که شکست راهبرد نظامی عراق از شبیخون غیوراصلی آغاز و مانع از سقوط اهواز شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون