نقض کنندگان حقوق بشر

لیست بالا بلند جنایات آمریکا در ایران

سیدعلی تحققی غـرب و حقوق بشر در تـرازوی نـقـد   عصرایران – جنایات آمریکا در ایران، خود لیست بالا بلندی را تشکیل می دهد که از آن جمله است: • کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ • حمایت های تمام عیار از رژیم دیکتاتوری شاه • غارت منابع ایران • تحمیل جنگ ۸ ساله رژیم بعثی عراق • حضور نظامی و ماجراجویانه […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون