نقض حقوق‌ بشر

اعمال محدودیت آمریکا؛ کانادا و انگلیس برای ۵۰ نفر از مقامات و شخصیت های ایرانی

‘علاءالدین بروجردی’ درمورد اعمال محدودیت آمریکا؛ کانادا و انگلیس برای ۵۰ نفر از مقامات و شخصیت های ایرانی؛ اظهارداشت: آمریکایی ها در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران به یک موضع گیری های غیر منطقی و غیر قابل قبولی رسیده اند که منطبق بر هیچ یک از قوانین و اصول نیست.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون