نقض تحریم‌های ایران

۲۰ ماه حبس برای یک ایرانی به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا

آمریکا یک ایرانی مقیم این کشور را به دلیل نقض تحریم‌های ایران به ۲۰ ماه حبس محکوم کرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون