نقش هنر و هنرمندان

نقش هنر و هنرمندان در سنت راهپیمایی اربعین

نقش هنر و هنرمندان در سنت راهپیمایی اربعین

یکی از ویژگی های منحصر به فرد هنر و هنرمند، گذر از مرزهای جغرافیایی، سیاسی و نزدیک نمودن رویکردهای حاصل از فهم های مختلف باورها و اندیشه هاست، چرا که هنر مستقیم برخاسته از روح و اخلاق متعالی انسانیست و رمز بقای هر اثر هنری بی شک میزان خلوصی است که هنرمند در استفاده از عناصر ناب انسانی و روانی در آفرینش آن بکار برده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون