نقشه خاورمیانه جدید آمریکا

ما نقشه خاورمیانه جدید آمریکا را به فضل خدا در هم شکستیم

ما نقشه خاورمیانه جدید آمریکا را به فضل خدا در هم شکستیم

چهل سال در ستیز با آمریکا بوده‌ایم و به فضل خدا هیمنه آمریکا را در دنیا شکست داده‌ایم و ملت ایران پیروز بودند؛ شعار «مرگ بر آمریکای» ملت ایران هیمنه آمریکا را شکسته است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون