نقشه جامع علمی کشور

خوشبختانه مهندسی فرهنگی مانند نقشه جامع علمی کشور توسط شورایعالی دنبال می شود

در بیشتر موارد دستگاه ها و نهادها محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در کارهای فرهنگی سطح کشور پذیرفته اند و چه در تهران و چه در استانها

نقشه جامع علمی کشور در ارتباط با صنعت و دانشگاه و کاربردی کردن علوم

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، خلاصه نقشه جامع علمی کشور را ارتباط صنعت و دانشگاه و کاربردی کردن علوم دانست.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون