نقشه جامع علمی كشور

خوشبختانه کشور ما دارای بالاترین نرخ رشد تولید علم در جهان است

ایران با تولید بیش از ۱۷ هزار مقاله علمی در سال ۲۰۱۱ به رتبه بیستم جهان در زمینه تولید مقالات علمی دست یافته است

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون