نقشه جامعه علمي سلامت

کشور ما از نظر امید به زندگی در نیمه بالای جدول جهانی قرار دارد.

مرضیه وحید دستجردی در سفر به خراسان شمالی و در حاشیه افتتاح طرح‌های بهداشتی درمانی اظهار داشت: امید به زندگی در خانم‌ها ۷۳ و در آقایان ۷۱ سال است و کشور ما از نظر امید به زندگی در نیمه بالای جدول جهانی قرار داشته و وضعیت خوبی را داریم. وی افزود: امید به زندگی در […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون