نقاش

مرد نقاش چگونه همسر صیغه ای اش را کشت؟

مرد نقاشی که زن صیغه ای اش را با ضربات چاقو به قتل رسانده است در حالی که با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را جلب کرده است در جلسه دادگاه چگونگی ارتکاب جنایت را شرح داد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون