نقاشی های

دقیقترین نقاشی های دنیا +تصاویر

کشیدن نقاشی های مختلف با استفاده از قلمو تنها برای زمانی است که نقاش حس درونش را خالی کند اما گاهی اوقات کشیدن تصاویر واقعی خیلی مهمتر از تخیلی است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون