نقاشي “بادی پینتینگ”

هنرمندی باورنکردنی مرد نقاش + تصاویر

یک هنرمند ۳۵ ساله و متخصص نقاشی “بادی پینتینگ” با کمک بدن انسان طرح یک طوطی را کشیده که بسیار دقیق و حرفه ای است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون