نفوذ

نفوذ شاخ و دم ندارد!

نفوذ شاخ و دم ندارد!

نفوذ، یکی از اهرم‌های تخاصم‌ورزی برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب می‌شده و می‌شود. نفوذ فرهنگی یکی از کاراترین و بُرنده‌ترین سلاح‌ها علیه جمهوری اسلامی است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون