نفوذ ایران

اندیشکده‌های آمریکا دائما نگران گسترش نفوذ ایران در منطقه و جهان هستند

رئیس پیشین دانشگاه ازاد اسلامی گفت: خود امریکایی‌ها امروز اعتراف می‌کنند که تحریم‌ها نتوانسته در خصوص ایران مفید باشد و تنها نتیجه آن دور شدن امریکا از متحدانش بوده است

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون