نفوذي وزارت اطلاعات

پیشنهاد «اسب تروا» از سوی ابراهیم نبوی را القای وزارت اطلاعات می دانند

بعد از افشای نفوذی بودن «مدحی» در میان اپوزیسیون، ابراهیم نبوی، طنزنویس فراری روزنامه های زنجیره ای از جمله کسانی است که این روزها گروه های اپوزیسیون به چشم نفوذی وزارت اطلاعات به او می نگرند. تردید درباره نفوذی بودن ابراهیم نبوی بعد از افشای نامه وی به مقامات اطلاعاتی کشور افزایش یافته است. «مهرداد- […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون