نفوذي هاي وزارت اطلاعات

نفوذ مدحی یک واقعیت بود. توجه کنیم و جدی باشیم

پس لرزه های نفوذ عمیق دستگاه امنیتی کشور در اپوزیسیون خارج نشین همچنان ادامه دارد. در تازه ترین عکس العمل، حنیف مزروعی نسبت به وجود نفوذی های دیگر هشدار داده و دوستان خود را به دلیل نداشتن شهامت رویارویی با واقعیت ها مورد سرزنش و هشدار قرار داده است. ماجرا از جایی آغاز شد که […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون