نفت کش ها

حمله به نفت کش ها کار کیست؟

این تقارن فرضیه انتساب خرابکاری دریایی فوق به اسرائیل و شرکا بمنظور تهدید و ترسانیدن ایران از جنگ، و از این طریق تأثیرگذاری بر مذاکرات با ژاپن، را تقویت می‌کند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون