نفت ونزوئلا

تحریم های جدید آمریکا علیه کوبا/ علت تحریم: همکاری با نفت ونزوئلا

تحریم های جدید آمریکا علیه کوبا/ علت تحریم: همکاری با نفت ونزوئلا

آمریکا شرکت «کورپوراسیون پان‌امریکانا» کوبا را به دلیل همکاری با بخش نفت ونزوئلا تحریم کرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون