نعمت حسینی

برسازی خطر تروریسم و استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین

ایالات متحده به همان میزان که در برسازی خطر تروریسم و استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در جامعه‌ی داخلی خود موفق بود، به همان نسبت در قبولاندن استفاده از این سلاح به جامعه‌ی جهانی با شکست مواجه شده و نتوانسته است افکار عمومی دنیا را با خود همراه کند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون