نعمتی،

هدف حجاریان سوءاستفاده و بهره‌برداری سیاسی از فضای کنونی کشور است.

نعمتی گفت: واقعیت آن است که مجلس در رأس امور است و این در رأس امور بودن مجلس محدود به یک دوره خاص نیست و شرایط سیاسی موجود کشور دلیل بر این نیست که تک‌صدایی در کشور وجود داشته باشد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون