نظریه پلورالیسم دینی

درگذشت پدر پلورالیسم دینی+ تصویر

او یک فیلسوف مسیحی بحث برانگیز بود که مرگش هنوز بازتاب قابل توجهی در صفحات اندیشه و فلسفه مطبوعات و مکتوبات کشورمان نداشته است

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون