نظریه پرداز مکتب نئولیبرالسم

هیچ رئیس جمهوری به اندازه ترامپ دروغ نگفته است

هیچ رئیس جمهوری به اندازه ترامپ دروغ نگفته است

استاد برجسته آمریکایی و نظریه پرداز مکتب نئولیبرالسم در روابط بین‌الملل می‌گوید، همه رؤسای جمهور دروغ می‌گویند ولی ترامپ دروغگوترین رئیس جمهور تاریخ است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون