نظریه جهانی «اطلاع‌شناسی»

عباس حری استاد برجسته کتابداری درگذشت

عباس حری استاد برجسته کتابداری و واضع نظریه جهانی «اطلاع‌شناسی» روز گذشته در سن ۷۷ سالگی درگذشت.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون