نظرسنجی

نتایج جدیدترین نظرسنجی گلوبال اینفو درباره انتخابات ریاست جمهوری

نتایج جدیدترین نظرسنجی موسسه بین المللی گلوبال اینفو از میان ۲۰ هزار شهروند ایرانی در مورد انتخابات ریاست جمهوری آتی حاکی از رقابت جلیلی و قالیباف دارد

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون